Även om julen kan vara jobbig….

Av egen erfarenhet vet jag att julen kan vara otroligt jobbig och så är den för många idag, men högtiden kan också vara något väldigt fint för en annan. Det …

Sex kloka Experter – lyfts fram

Under min 11 år som utbildare så har jag haft äran att korsa vägarna med fem fantastiska personer som bland annat har forskat inom ämnet psykisk (o)hälsa och återhämtning, och …