Mina gästföreläsare är bland de bästa inom sitt område, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De har många års erfarenhet som föreläsare och ger dig unik kunskap som med fördel kombineras med en ordinarie borderlineföreläsning på 2 timmar. Välkommen att boka nya föreläsningen “Skynda långsamt” eller Comboföreläsningen, Double-up eller Two-in-One! Här nedan får du ta del av en kort presentation om gästföreläsarna och deras föreläsning. 

NY!
Föreläsningen “Skynda långsamt – om utmattningsyndrom, bemötande & återhämtning” med gästföreläsare Veronica Malm


Veronica Malm utbildad Hälsopedagog som idag jobbar som Verksamhetsutvecklare för SeSam i Uppsala. Hon har kommit tillbaka till arbetslivet från en tid som sjukskriven för utmattningssyndrom även kännt som “Gå in i väggen”.
Resan har varit lång och har krävt en gedigen förståelse, kunskap samt tålamod från omgivningen, myndigheter och arbetsgivare.
Veronica har lärt sig hur viktigt det är att våga säga nej, prioritera sig själv samt att ta pauser i vardagen.

Veronicas föreläsning bjuder på resan in i utmattningssydrom och vägen ut tillbaka till arbetslivet och sig själv. Vad var det som hjälpte? Vad är viktigt att känna till om utmattningssyndrom? Vad är viktigt för en verksamhet att känna till när det gäller medarbetare med utmattningsyndrom? Hur kan vi bäst förebygga denna allt för vanliga folksjukdom?

Veronica och Jouanita kombinerar en föreläsning kring teman som Utmattningssyndrom, bemötande och återhämtning från psykisk ohälsa.

 


Föreläsningen “Combo” med gästföreläsare Åsa Höij

Åsa Höij, född år 1971 och har diagnosen Schizoaffektivt syndrom eller som hon säger själv: – Jag har både Schizofreni och Bipolär sjukdom 2, men sista 15 åren mest åt Schizofrenihållet.

Åsa är uppvuxen med en psykisk sjuk mamma och fick i tonåren bipolär diagnos utan sjukdomsinsikt.
Sedan följde hektiska år med två högskole examen och en mycket framgångsrik karriär som Internationell projektledare som fick ett abrupt slut år 1999 då Åsa råkade ut för ett trauma.
Åsa fick först diagnosen PTSD (postratraumatisk stressyndrom) och svår social fobi men gick även in i en psykos som höll i sig i närmare 10 år. Hon berättar väldigt öppet,naket och levande sin historia om sin resa genom vanföreställningar, paranoior och rösthörande, tvångsvård , slutenvård och den öppna psykosvården med boendestöd och färdtjänst och och med kontakten med olika myndighetskontakter genom åren.
Men mycket handlar det om att förmedla hopp: Kan jag kan ni! Åsa är idag egen företagare.

En vanlig fråga är “Hur sjutton kan man ha varit så sjuk och stå här idag”. En sak som Åsa verkligen vill förmedla är möjligheten till återhämtning och de (om ofta krokiga) vägarna dit.

Främsta målgrupper är olika vårdpersonal inom sluten och öppenvården och myndigheter såsom arbetsförmedling, försäkringskassa och polisen. Men andra som bruka ha stor behållning av föreläsningarna och kurser är anhöriga, närstående och själverfarna.


Föreläsningen “Double-up” med gästföreläsare Henrik Söder

Henrik Söder2

Hej! Henrik Söder heter jag och jag arbetar och har två barn. Min sjukdomshistoria är lång och svår men jag har trots alla odds kommit tillbaka till ett mycket bra liv. Växte upp i Bromma, Stockholm och var vad man i dag skulle kalla en ”brats”. Fann kärleken och flyttade hemifrån men när jag skulle börja högskolestudier så blev jag sjuk, psykotisk. Har även under långa perioder varit lamslagen av ångest men med terapi, mediciner, meditation men framför allt otroligt bra vänner och familj kunnat återhämta mig till ett vanligt liv.

Min föreläsning är indelad i tre delar och även ibland en fjärde del.

  1. Första delen handlar kort om mitt liv, och sedan den första psykosen.
  2. Andra delen handlar om psykoser, ångest och depressioner. Hur känns det? Hur tänker man när man är psykotisk? Minns man saker i en psykos? Vad är ångest? Varför får man en depression? Dessa frågor beskrivet med metaforer, och exempel ur det dagliga livet m m.
  3. Tredje delen handlar om vägen tillbaka, återhämtning. Vad har hjälpt? Vad är skillnaden mellan återhämtning från psykos och vanlig “deppighet” eller svårighet med en skilsmässa?
  4. Fjärde och sista delen är ägnat åt framförallt vårdpersonal men även andra som träffar, möter och umgås med människor med psykisk ohälsa.

Läs mer om Henrik Söder här


Föreläsningen “Two-in-One” med gästföreläsare Carin Aissa Nabseth

CarinA

Hej, jag heter Carin Aissa Nabseth och är en återhämtad person/personlighet på 55 år med bipolär 1/adhd-diagnos som föreläser och skriver om psykisk ohälsa och återhämtning. Jag började vi 21 års ålder jobba som journalist och jobbade hårt i många år som reporter, redaktionschef, chefredaktör och tidningsmakare före jag vid 34 års ålder utbränd gick in i väggen. Parallellt levde jag i ett äktenskap där jag blev misshandlad såväl psykiskt som fysiskt. Bråken hemma och mitt jobb som krävde mycket övertid, jag var aldrig sjukskriven en dag. Jag kände mig oumbärlig, vilket till slut tog ut sin rätt. Jag hävdar att vem som helst kan ”stressas” till att insjukna i psykisk ohälsa, men också att det med rätt hjälp går att komma tillbaka, totalt eller socialt.

Jag skräddarsyr mina föreläsningar efter önskemål och visar alltid inspirerande och färgstarka powerpoints till. Jag föreläser om min resa genom den psykiatriska vården, vilket inkluderar hur jag insjuknade och hur jag har kunnat återhämta mig och varför. Jag föreläser också om betydelsen av ett positivt bemötande för patientens återhämtning, om tvångsåtgärder- har själv upplevt alla -om stigma vid psykisk ohälsa, om ”anhörigskap” till person som vistas inom Rättspsykiatrin – har erfarenhet av det – samt håller patient- och anhörigkurser för patienter med bipolaritet på olika sjukhus och andra vårdinrättningar. Har utbildning för att lära ut ”Bipolärkörkortet”, som bevisar att deltagaren efter ”uppkörning” kan hantera sin sjukdom.

Jag har lång erfarenhet av att jobba med personal och patienter från psykiatrin: är bland annat Hjärnkollsambassadör sedan starten -ska t ex inom en snar framtid hålla i Etikcaféer för personal på Huddinge sjukhus som jag har gjort i omgångar också tidigare. Just nu jobbar jag som Brukarstödjare för Stockholms Stad och Brukarrevisor för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Tills för ett år sedan jobbade jag som Brukarinflytandesamordnare – BISAM – på två av Aleris gruppboenden för psykiskt funktionshindrade i Hässelby. Jag har tidigare jobbat som kursledare för RSMH-utbildning, varit Patientkonsult och gruppledare för Patientkonsulterna inom Norra Stockholms Psykiatri (NSP), varit Bipolärcoach inom NSP, i egenskap av brukarrepresentant varit med och tagit fram flera olika Metis-utbildningar för blivande ST-läkare i psykiatri, hållit otaliga föreläsningar o kurser i ämnet, skrivit många reportage i läkartidningar och patienttidningar om psykisk ohälsa samt författat kapitel i två olika antologier som används som kurslitteratur för blivande mentalskötare i psykiatri. Jag satt under fem år i Riksföreningen Balans styrelse och var även redaktör för föreningens omtalade jubileumstidning iBalanS. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet satt jag i fyra år i RSMH Carpe Diems styrelse som sekreterare respektive vice ordförande.

Om mina föreläsningar har personal som lyssnat bl a sagt ” att de varit inspirerande”, magiska”, ”ökat förståelsen för patienterna” samt ” ingivit hopp för att de förstått att deras arbete spelar roll”.


Boka: Skynda Långsamt, Combo, Double-up eller Two-in-One

Läs mer om föreläsningarna Skynda långsamt, Combo, Double-up och Two-in-One under fliken Föreläsningar att boka.

Vill du boka Veronicas, Åsas, Henriks eller Carins föreläsningar? Ange som rubrik “Skynda långsamt”, “Combo” “Double-up” eller “Two-in-One” 

För bokning, prisuppgifter och mer information, kontakta Jouanita Törnström.

E-post: info@aterhamtningskonsult.se (Vi nås lättast på mejlen.)
Ring eller smsa: +46 (0)76 – 311 94 35

Ditt namn

Din epost

Ämne

Ditt meddelande

Kontrollfråga