Brukarinflytande/Empowerment

-Hur kan vi skapa en verksamhet med ökat brukarinflytande?

Kursen i Brukarinflytande/Epowement  hålls utav utbildare från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och beställs och bokas via RSMH-utbildning . TÖRNSTRÖM Återhämtningskonsult inom psykiatri har ett gediget samarbete med RSMH-utbildning och denna kurs sedan flera år tillbaka. På RSMH-utbildning möter du alltid två kursledare varav minst en med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

En berättelse från en person med egen erfarenhet som berättar om sin egen process att återta makt över sitt liv är en utgångspunkt för ökad förståelse om empowerment under utbildningen

I den här kursen reder vi ut begreppet empowerment och hur man som personal kan stödja de processer som får en människa att återta makt över sitt eget liv. I kursen får deltagarna undersöka sina egna värderingar omkring egenmakt och inflytande. De får träna på konkreta metoder som kan vara till hjälp för människor att återta makten över sitt liv. Alla moment som ingår i kursen är valda med tanke på att kursdeltagarna ska kunna använda sig av dem i sitt arbete.

De metoder vi använder oss av i utbildningarna är gruppövning, värderingsövning som varvas med föreläsningar, egna reflexioner och diskussioner. 

Ur innehållet

  • Gemensam förståelse för ett begreppet Brukarinflytande/Empowerment
  • Hur kan vi få brukarna mer delaktiga i verksamheten och i sina egna liv?
  • Förutsättningar för att brukarinflytande ska kunna stärkas
  • Former för brukarinflytande
  • Vi reflekterar över våra värderingar kring brukarinflytande
  • Hur kan brukarinflytandet bli bättre på din arbetsplats?
  • Inflytandeverkstad  –  från idé till handling

Målgrupp

För dig som träffar människor med psykisk ohälsa i ditt dagliga arbete.

Utbildningens längd

Utbildningen finns på 1dag.

Utbildare

Kursledare från RSMH-utbildning med lång erfarenhet i att leda grupper inom området.

Hålltider

09:00 Samling, presentation och kursstart
10.00 Kaffe
12.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning 

För prisförfrågan & bokning

Utbildningsadministratör RSMH-utbildning
Jouanita Törnström
jouanita.tornstrom@rsmh.se