Mina gästföreläsare är bland de bästa inom sitt område, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De har många års erfarenhet som föreläsare och ger dig unik kunskap som med fördel kombineras med en ordinarie borderlineföreläsning på 2 timmar. Välkommen att boka nya föreläsningen “Skynda långsamt” eller Comboföreläsningen, Double-up eller Two-in-One! Här nedan får du ta del av en kort presentation om gästföreläsarna och deras föreläsning. 

Föreläsningen “Skynda långsamt – om utmattningsyndrom, bemötande & återhämtning” med gästföreläsare Veronica Malm


Veronica Malm utbildad Hälsopedagog som idag jobbar som Verksamhetsutvecklare för SeSam i Uppsala. Hon har kommit tillbaka till arbetslivet från en tid som sjukskriven för utmattningssyndrom även kännt som “Gå in i väggen”.
Resan har varit lång och har krävt en gedigen förståelse, kunskap samt tålamod från omgivningen, myndigheter och arbetsgivare.
Veronica har lärt sig hur viktigt det är att våga säga nej, prioritera sig själv samt att ta pauser i vardagen.

Veronicas föreläsning bjuder på resan in i utmattningssydrom och vägen ut tillbaka till arbetslivet och sig själv. Vad var det som hjälpte? Vad är viktigt att känna till om utmattningssyndrom? Vad är viktigt för en verksamhet att känna till när det gäller medarbetare med utmattningsyndrom? Hur kan vi bäst förebygga denna allt för vanliga folksjukdom?

Veronica och Jouanita kombinerar en föreläsning kring teman som Utmattningssyndrom, bemötande och återhämtning från psykisk ohälsa.

 


Föreläsningen “Combo” med gästföreläsare Åsa Höij

Åsa Höij, född år 1971 och har diagnosen Schizoaffektivt syndrom eller som hon säger själv: – Jag har både Schizofreni och Bipolär sjukdom 2, men sista 15 åren mest åt Schizofrenihållet.

Åsa är uppvuxen med en psykisk sjuk mamma och fick i tonåren bipolär diagnos utan sjukdomsinsikt.
Sedan följde hektiska år med två högskole examen och en mycket framgångsrik karriär som Internationell projektledare som fick ett abrupt slut år 1999 då Åsa råkade ut för ett trauma.
Åsa fick först diagnosen PTSD (postratraumatisk stressyndrom) och svår social fobi men gick även in i en psykos som höll i sig i närmare 10 år. Hon berättar väldigt öppet,naket och levande sin historia om sin resa genom vanföreställningar, paranoior och rösthörande, tvångsvård , slutenvård och den öppna psykosvården med boendestöd och färdtjänst och och med kontakten med olika myndighetskontakter genom åren.
Men mycket handlar det om att förmedla hopp: Kan jag kan ni! Åsa är idag egen företagare.

En vanlig fråga är “Hur sjutton kan man ha varit så sjuk och stå här idag”. En sak som Åsa verkligen vill förmedla är möjligheten till återhämtning och de (om ofta krokiga) vägarna dit.

Främsta målgrupper är olika vårdpersonal inom sluten och öppenvården och myndigheter såsom arbetsförmedling, försäkringskassa och polisen. Men andra som bruka ha stor behållning av föreläsningarna och kurser är anhöriga, närstående och själverfarna.


Föreläsningen “Double-up” med gästföreläsare Henrik Söder

Henrik Söder2

Namn: Henrik Söder nu mer 60+ och utan symptom. 

Diagnoser: Schizofreni, Schizo-affektivt syndrom, Ångest syndrom, Depression, Tvångs tankar och handlingar, Agorafobi, Manier, Psykos syndrom 

Som föreläsare är jag rutinerad och har föreläst och utbildat sedan 2005. Var projektledare, för det första projektet där patienter utbildade personal, 2005, och då i förståelse, bemötande och hopp. 

Vi fick hederspris för vår verksamhet. Sedan 2006, har jag utbildat i Återhämtnings med RSMH. 

Var med i översättningen av Helene Glovers Återhämtnings kurs till svenska förhållanden i RSMHs regi. Har genom åren arbetat och utarbetat ett otal kurser för RSMH. 

Är utbildad av Hjärnkoll. Handleder personal i återhämtning. Berättar om ’’MinResa’’ och utbildar patienter och personal i bl a Ångest skola och Psykos skola. Utbildar i Första Hjälpen till Psykisk Hälsa, MHFA en kurs godkänd av WHO. Där i alla de tre olika utbildningarna, för vuxna, för unga och den för äldre. Håller regelbundet kurser för RSMH iBemötande och Återhämtning. 

’’MinResa’’, som har tagit hela mitt vuxna liv, använder jag som material när jag utbildar. Som tjugoåring kom jag på Beckomberga Mentalsjukhus, ett av väldens största mental-sjukhus på den tiden, då jag var psykotisk och gjort ett allvarligt självmords försök. Sam-manlagt har jag haft 10 stycken psykoser. Nästan alla på de svåraste avdelningarna på Beckomberga. 

Jag är utbilda jurist och har jobbat på advokatbyrå mm. Men det som räddat mej är att jag gjort en ’’omvänd klassresa’’, från överklassen och neråt. 

Jag är av med mina besvär, och har inte egentligen längre någon psykolog kontakt. 

Är skild, har två vuxna barn som som jobbar och lever helt vanliga liv. Båda barnen lever i fina sambo förhållanden. Just därför att jag överlev och kommit tillbaka, så är mitt mission att förbättra vården. Att hjälpa människor att komma tillbaka till ett gott liv. Har även en utbildning som coach. Att jag som ’’ett levande hopp’’ kan hjälpa andra.  Att jag, med utbildningar, kan hjälpa personal och anhöriga, så att de i sin tur kan hjälpa andra. 
Ett viktigt led i att få bort fördomar, fördomar som hindrar återhämtning. Och att förbättra villkoren för de som drabbas av psykisk ohälsa, något som gagnar oss alla i samhället.

Läs mer om Henrik Söder här


Föreläsningen “Two-in-One” med gästföreläsare Carin Aissa Nabseth

CarinA

Hej, jag heter Carin Aissa Nabseth och är en återhämtad person/personlighet på 55 år med bipolär 1/adhd-diagnos som föreläser och skriver om psykisk ohälsa och återhämtning. Jag började vi 21 års ålder jobba som journalist och jobbade hårt i många år som reporter, redaktionschef, chefredaktör och tidningsmakare före jag vid 34 års ålder utbränd gick in i väggen. Parallellt levde jag i ett äktenskap där jag blev misshandlad såväl psykiskt som fysiskt. Bråken hemma och mitt jobb som krävde mycket övertid, jag var aldrig sjukskriven en dag. Jag kände mig oumbärlig, vilket till slut tog ut sin rätt. Jag hävdar att vem som helst kan ”stressas” till att insjukna i psykisk ohälsa, men också att det med rätt hjälp går att komma tillbaka, totalt eller socialt.

Jag skräddarsyr mina föreläsningar efter önskemål och visar alltid inspirerande och färgstarka powerpoints till. Jag föreläser om min resa genom den psykiatriska vården, vilket inkluderar hur jag insjuknade och hur jag har kunnat återhämta mig och varför. Jag föreläser också om betydelsen av ett positivt bemötande för patientens återhämtning, om tvångsåtgärder- har själv upplevt alla -om stigma vid psykisk ohälsa, om ”anhörigskap” till person som vistas inom Rättspsykiatrin – har erfarenhet av det – samt håller patient- och anhörigkurser för patienter med bipolaritet på olika sjukhus och andra vårdinrättningar. Har utbildning för att lära ut ”Bipolärkörkortet”, som bevisar att deltagaren efter ”uppkörning” kan hantera sin sjukdom.

Jag har lång erfarenhet av att jobba med personal och patienter från psykiatrin: är bland annat Hjärnkollsambassadör sedan starten -ska t ex inom en snar framtid hålla i Etikcaféer för personal på Huddinge sjukhus som jag har gjort i omgångar också tidigare. Just nu jobbar jag som Brukarstödjare för Stockholms Stad och Brukarrevisor för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Tills för ett år sedan jobbade jag som Brukarinflytandesamordnare – BISAM – på två av Aleris gruppboenden för psykiskt funktionshindrade i Hässelby. Jag har tidigare jobbat som kursledare för RSMH-utbildning, varit Patientkonsult och gruppledare för Patientkonsulterna inom Norra Stockholms Psykiatri (NSP), varit Bipolärcoach inom NSP, i egenskap av brukarrepresentant varit med och tagit fram flera olika Metis-utbildningar för blivande ST-läkare i psykiatri, hållit otaliga föreläsningar o kurser i ämnet, skrivit många reportage i läkartidningar och patienttidningar om psykisk ohälsa samt författat kapitel i två olika antologier som används som kurslitteratur för blivande mentalskötare i psykiatri. Jag satt under fem år i Riksföreningen Balans styrelse och var även redaktör för föreningens omtalade jubileumstidning iBalanS. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet satt jag i fyra år i RSMH Carpe Diems styrelse som sekreterare respektive vice ordförande.

Om mina föreläsningar har personal som lyssnat bl a sagt ” att de varit inspirerande”, magiska”, ”ökat förståelsen för patienterna” samt ” ingivit hopp för att de förstått att deras arbete spelar roll”.


Boka: Skynda Långsamt, Combo, Double-up eller Two-in-One

Läs mer om föreläsningarna Skynda långsamt, Combo, Double-up och Two-in-One under fliken Föreläsningar att boka.

Vill du boka Veronicas, Åsas, Henriks eller Carins föreläsningar? Ange som rubrik “Skynda långsamt”, “Combo” “Double-up” eller “Two-in-One” 

För bokning, prisuppgifter och mer information, kontakta Jouanita Törnström.

E-post: info@aterhamtningskonsult.se (Vi nås lättast på mejlen.)
Ring eller smsa: +46 (0)76 – 311 94 35

Ditt namn

Din epost

Ämne

Ditt meddelande