Foto: Inger Johansson – Infoteket Uppsala

Mer än ”Bara Lite Ångest

– när ångesten tar över & vad som hjälper

Ungefär 25 procent av befolkningen har någon gång upplevt ångest. Men vad menar vi egentligen med ordet ångest? Hur påverkas vi av ångest? Vilka är symtomen, riskfaktorerna och hur bemöter vi någon med ångest? Vad hjälper? Hur hjälper psykiatrin och vad kan jag göra själv?

Ur innehållet

Jouanita Törnström och Petra Rohrer reder ut begreppet ångest och förklarar vad det är utifrån teorin men också hur riktiga panikattacker kan upplevas utifrån egna erfarenheter. Vi får också ta del av Petras personliga erfarenhet av PTSD (Post Traumatiskt Stressyndrom).

Följ med på denna föreläsningsresa som innebär Mer än Bara Lite Ångest”.

Målgrupp

Passar alla som vill få en djupare förståelse för Ångestsjukdom

Tid

2 timmar

Utbildare

IMG_8771 (1)

Föreläsaren: Jouanita Törnström – Legitimerad sjuksköterska och Återhämtningskonsult inom psykiatri har en lång och gedigen erfarenhet som föreläsare utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa och som kursledare för RSMH (Riks förbundet för Social och Mental Hälsa) och har även gett ut två egna böcker inom området psykisk ohälsa.

Föreläsaren: Petra Rohrer – Ordförande i ÅSS (Uppsala Ångestsyndromsällskap), utvecklingsledare för Forum för Brukarinflytande och har ett enormt engagemang inom frågor som berör ångest, samsjuklighet och brukarinflytande.

Båda föreläsarna är också attitydambassadör för Hjärnkoll och utbildade brukarrevisor genom Brukarnas Revisionsbyrå Uppsala län m.m.

För att boka föreläsning

Information & Bokning


Så här tycker åhörarna

Superbra! Tack för att ni delar med er av era erfarenheter. Ni är samhällshjältar!

Oerhört viktiga saker. Intressant och personligt på ett bra sätt.

Engagerade och intressant

“MERA”

Mycket insiktsfullt och vanligt

Otroligt bra föreläsning! Kommer ta med mig mycket tillbaka till jobbet.

Mycket bra med tydliga tips och strategier hur man ska handskas med ångest os.v

Lättlyssnat

Berikande bilder av ångest


 

Öppen föreläsning

När: Ingen planerad i nuläget
Tid: 
Plats:
Pris:
Arr: