När forskarna mäter återhämtning från psykisk ohälsa så utgår de från bl. a nedanstående kriterier.

Återhämtningstjärna

Social Återhämtning: Kan uppvisa vissa symtom men utgör inget hinder för personen, äter en del medicin och har viss behandlings-/stödinsatser. Men har inte varit inlagd de senaste 2 åren. Personen bör leva ett vanligt socialt liv.

Total Återhämtning: Personen har inte varit inlagd de senaste 2 åren, äter inga mediciner längre, har inga behandlings-/stödinsatser. Lever ett vanligt socialt liv.

 

Källa:  Topor . A (Leg. Psykolog, fil dr. och chef för FoU-enheten vid SPO Psykiatrin Södra inom Stockholms läns landsting) “Vad hjälper? Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem. s.30-31)

vad-hjalper-vagar-till-aterhamtning-fran-svara-psykiska-problem