Vad är återhämtning för dig?

Vad innebär egentligen Återhämtning?

“De flesta människor som drabbas av svåra psykiska problem återhämtar sig, helt eller delvis. Att återhämta sig betyder inte att man nödvändigtvis är fri från alla symtom utan kan även innebära att man kan hantera dem och leva ett acceptabelt liv. Bland läkare, vårdpersonal och även bland dem som själva har psykiska problem finns en utbredd pessimism om möjligheterna att återhämta sig. Men i dag har vi tillgång till forskningsresultat som motsäger föreställningar om de psykiska störningarna som varande livslånga, kroniska sjukdomar. Forskning visar att de flesta människor som exempelvis fått psykiatrins mest belastade diagnos – schizofreni – återhämtar sig.” Topor. A. 2004

Här på hemsidan hittar du mer information om återhämtning

Vill du arbeta genom ett Återhämtningsinriktat förhållningssätt? Vill du veta hur du kan skapa en återhämtningsinriktad verksamhet? Ta del informationen här och se vad det skulle innebära för dig och ditt arbete.

Läs tips “Vad hjälper? -vägar till återhämtning från svåra psykiska problem av Alan Topor, 2004