Om

Akermodellen är ett sätt att mötas i grupp för både patienter och anhöriga/närstående och har sitt ursprung från Akers sjukhus i Norge. Metoden bygger på Liv Hopens Helsepedagogik. Varje gruppträff utgår från anhörigas egna frågor. Teoretisk kunskap och erfarenhetskunskap väger lika mycket och det är de erfarna patienterna och de erfarna anhöriga som har den viktiga kunskapen om hur man kan bemästra vardagen, och som de kan förmedla till andra som lever i liknande situation.

Den profession som kan besvara frågorna blir inbjuden till varje träff. Det kan t.ex. vara läkare, psykolog, dietist eller någon utanför sjukhuset. Den patient eller anhörig som har stor erfarenhet av sjukdomen deltar varje gång och delar med sig av sin kunskap.

  • Lärande är något som sker inom individen.
  • Undervisning är något som utförs av någon annan.

Akergrupperna har genomförts som studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

Vill du veta mer om AKERmodellen och själv starta upp en grupp? Kontakta Anki Kärker för mer information.