Till följd av Covid-19 håller vi inga fysiska föreläsningar eller studiecirklar på obestämd tid!


Vi rekommenderar således att beställa våra online-föreläsningar i webshopen, och således kunna se föreläsningarna, när du vill, var du vill och hur ofta du vill. Hos RSMH-utbildning kan du beställa olika kurser inom ämnet psykisk (o)hälsa.

Till webshopen…

Boka kurs

Kurser om psykisk (o)hälsa

-ett sätt att kompetenshöja din verksamhet, din personal och dig som privatperson.

Våra kurser som vi har hos TÖRNSTRÖM:s Återhämtningskonsult inom psykiatri och i samarbetet med RSMH-utbilding ett väl känt sätt för att kompetens höja sin personal och ett sätt för privatpersoner att få möjlighet till kunskap som saknas oberoende av om du är anhörig, granne, vän eller brukare.

Genom att vilja utbilda arbetsplatsen man jobbar på och medlemmarna i föreningar etc kan vi motverka fördomar kring psykisk ohälsa och förbättra återhämtningen.

Våra kurser och de vi har i samarbete med RSMH-utbildning erbjuder utbildning både för arbetsplatser och personal, för anhöriga och brukare och för alla som vill lära sig mer om psykisk ohälsa och hälsa. Vi har lång erfarenhet av att utbilda personal inom kommun, landsting och andra verksamheter. De mest efterfrågade kurser just nu är Återhämtningsinriktat förhållningssätt” och “Första Hjälpen till Psykisk Hälsa” samt “Återhämtning för Anhöriga och Brukare”.

Kurser inom psykisk (o)hälsa