bild16

Vill Du veta mer om psykisk ohälsa, föreningar/organisationer, förbund och/eller komma i kontakt med andra föreläsare så kan jag rekommendera nedanstående länkar: 

Har du en förening, organisation eller litet företag inom området psykisk (o)hälsa och vill synas här? Maila mig Er länkadress så får ni också synas här i utbyte mot vår länkadress på Er hemsida!

 • ANBO (Anhörigförening Borderline) i Stockholm.
 • Borderline.se Om Emotionell Instabil
 • Coach Board Game Spelet för personlig utveckling
 • DBT i Uppsalapsykiatrin DBT-enheten för vuxna erbjuder dialektisk beteendeterapi för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning och borderline personlighetsstörning. DBT syftar till att hjälpa patienter att förbättra sina färdigheter att hantera starka känslomässiga reaktioner och på så sätt hantera starka destruktiva impulser.
 • Forum för Brukarinflytande i Uppsala län. Ett projekt där målet är ökat brukarinflytande på olika verksamhetsnivåer.
 • Föreningen Balans Uppsala Ideell förening för personer och närstående med erfarenhet av depression och bipoläritet
 • Föreningen Shedo  Förening för personer och närstående med erfarenhet av självskadebeteende och ätstörningar
 • Första Hjälpen vid Psykisk Ohälsa Kurs där du lär dig att ge Första Hjälpen till den som har drabbats av svår psykisk ohälsa eller i kris.
 • Hitta terapi Hjälp din närstående att hitta en terapi
 • Hjärnkoll Uppsala Läs om attitydambassadörernas gedigna arbete inom ämnet psykisk (o)hälsa.
 • Infoteket i Uppsala För dig som bl.a är förälder, anhörig till någon med funktionsnedsättning
 • Kunskaps centrum för ätstörningar Information och kunskap om ätstörningar
 • Mental Health First Aid Sweden  Information om utbildningen till Första Hjälpare i psykisk hälsa
 • Mind är en ideell förening som arbetar för människors psykiska hälsa och för människor i kris.
 • NASP – Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
 • NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Nationella Hjälplinjen Telefonjour för människor i kris
 • Psykepedia Talarförmedling inom ämnet
 • Riksföreningen Balans Ideell förening för personer och närstående med erfarenhet av depression och bipoläritet
 • Riksföreningen Hjärnkoll Psykiska olikheter – lika rättigheter. Hjärnkoll är en förening som arbetar för
  mer öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.
 • RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa)
 • SAGA Uppsala län Här kan du hitta hjälp till barn och ungdomar som mår dåligt i Uppsala län.
 • SeSam – Se lärande organisationer i samverkan i Uppsala.  Här hittar du fria föreläsningar
 • SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) är en religiöst och partipolitiskt obunden förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt att arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper. Förenklat kan man säga att föreningens verksamhet har tre grenar; stöd, kunskap och opinionsbildande arbete.
 • Självmordslinjen är tillgänglig via chatt och telefon (tel: 90101) för den som har tankar på att ta sitt liv, men också för dig som har frågor om närstående du misstänker vara i riskzonen. Självmordslinjen är öppen dygnet runt.
 • SPES för dig som är närstående till någon som har tagit sitt liv
 • Steg för livet att bemöta någon med självmordstankar
 • Suicidezero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden.
 • Vård och omsorg i Uppsala
 • ÅSS Riks (Svenska Ångestsyndromsällskapet) Ger stöd till människor med ångest och deras närstående samt verkar för deras intresse i samhället.
 • ÅSS Uppsala (Svenska Ångestsyndromsällskapet) Ger stöd till människor med ångest och deras närstående samt verkar för deras intresse i samhället.

VILL DU KÖPA BOKEN FRÅN NÅGON NÄTBOKHANDEL? Du hittar den bl.a här:

 

LADDA NER BOKEN som ljudbok:

 

LÄNKAR TILL E-boks beställning av

“Ansiktet bakom masken – om att vara borderline”

 1. addbooks     www.addbooks.se
 2. Bokborgen     www.bokborgen.se
 3. Muntligt.se     www.muntligt.se

 

TACK för att Du bokar en föreläsning och eller för att DU köper min bok: “Ansiktet bakom masken – om att vara borderline”