Jouanita Törnströms meritlista som egenerfaren inom ämnet vård/psykiatri

Skolor:

Grundutbildning:

Jakobskolan Hässleholm, 1989-1992, Omvårdnadsutbildning, 3 år

Akademiskutbildning:

Uppsalas universitet, 2004-2006, Psykiatriinriktning för sjuksköterskor, 2 år

Uppsalas universitet , 2003, Våld mot kvinnor, 1 termin

Ammattikorkeakulu Kemi, 1992-1996, Internationell sjuksköterskeutbildning, 3.5år


CV- curriculum vitae utifrån patient/brukarperspektiv


Egen erfarenhet av slutenvård:

Uppsalas sjukhus, våren 2001, inläggning 5 veckor

Uppsalas sjukhus, hösten 2000, inläggning 2 veckor

Uppsalas sjukhus, våren 2000, inläggning 6 veckor varav 4 veckor på tvångsvård

 

Egen erfarenhet av öppenvård:

Uppsala öppenvård – affektiva mottagningen 2000-2008

 

Egen erfarenhet av terapier:

Uppsala, KBT (Kognitivt beteendeterapi) 2007

Uppsala sjukhus, DBT (Dialektisk beteendeterapi) 2000-2002

Psykoterapi

Stödsamtal

 

Jobbuppdrag:

Utbildningsadministratör RSMH-utbildning, ht 2016

Volontärarbete som suppleant i Ångestsyndromsällskapets styrelse i Uppsala

Webkonsult för SeSam Uppsala, apr 2016 – t.v

Kommunikationsansvarig på Forum för Brukarinflytande i Uppsala, feb 2016 – t.v

Instruktörsuppdrag i Första Hjälpen till Psykisk Hälsa, 2013 t.v

Cirkelledare “Din berättelse”, 2012

Kursledare i Bättre bemötande och Återhämtningsinriktat arbetssätt, 2006 t.v

Patientcoach

Konsult i vården

Föreläsare, 2005 t.v

Författare, 2004 t.v

 

Kurser:

Instruktörsutbildning i Första Hjälpen till psykisk hälsa – äldredelen, Stockholm – november 2014

Coach Board Game, Uppsala – våren 2014

Retorikutbildning, Stockholm – våren 2014

Instruktörsutbildning i Första Hjälpen till psykisk hälsa – ungdomsdelen, Stockholm – november 2013

Instruktörsutbildning i Första Hjälpen till psykisk hälsa – vuxendelen, Stockholm – augusti 2013

Attitydambassadörsutbildning – Uppsala 2010