Vill du i ditt nätverk ha trevlig samvaro och möjlighet till att diskutera åtta existentiella teman? Bjud in dina vänner eller bekanta att tillsammans fördjupa er i samtal om livsmening, livsmod och livsglädje!

Boka studiecirkel

 


Livsmening Livsmod Livsglädje – diskussioner med hjälp av samtalskort

Varje gång vi träffas diskuterar vi ett nytt existentiellt tema med hjälp av samtalskort som Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram. Frågorna handlar om hur du ser på livet – hur du tänker, känner och gör i ditt liv. Frågor som är viktiga för personlig utveckling.

Kurslängd och antal deltagare

Antal träffar: Träffarna kan delas upp i åtta olika tillfällen, förslagsvis en gång i veckan, varannan vecka eller en gång i månaden. Första tillfället är ett presentations/introduktionstillfälle på cirka 1 timma som är kostnadsfritt (resekostnad tillkommer).
Tid: ca 3 h inkl. kortare paus
Gruppstorlek: En bra gruppstorlek är 8-10 deltagare

 

KOSTNADER OCH PLATS

Pris: 100 kr / person och per tillfälle (Är ni fler än 5 personer be om en offert)
Plats: Du bestämmer!

Vid träffar utanför Örsundsbro tillkommer reseersättning.