Ulla-Karin Schön från Högskolan Dalarna berättar i denna film om Vad är Brukarrevision och hur går det till?
Källa: www. youtube.com