Vad är borderlineenhet?

Borderlineenheten är en specialiserad öppenvårdsenhet där  de bedriver dialektisk beteendeterapi (DBT) individuellt och färdighetsträning i grupp för personer med borderline personlighetsstörning. Vanligtvis bedriver de även utredning, utbildning, handledning och utvecklingsarbete.

Här kan du hitta länkar till landets olika borderlineenheter och läsa vart de finns och hur du har möjlighet att komma i kontakt med dessa.

 

Fler enheter kommer att läggas till allt eftersom.