Denna bild med återhämtningsstjärnan nedan visar en väg som kan öka möjligheterna till återhämtning från psykisk ohälsa. Flera andra faktorer är självklart också viktiga, men denna kunskap bidrar till att öka möjligheten. Maila mig gärna om du har du några frågor på detta. 

För dig som vill må bättre

En väg för att öka min möjlighet till återhämtning

Hopplöshet – Hopp

Förmågan att nära hopp – att tro på att psykisk sjukdom inte är ett permanent tillstånd – att psykisk sjukdom inte behöver bestämma och styra över framtiden. Att söka stöd av människor som kan bära detta hopp när jag inte klarar det själv. Jag har rätt till mina drömmar och min längtan.

Passivt jag – Aktivt jag

Förmågan att uppskatta de delar av mig som aktivt bidrar till min hälsa. Min förmåga att göra aktiva val för att möta de behov jag själv har identifierat. Min förmåga att veta att jag kan hantera min sjukdom. Förmågan att kunna involvera mina friska sidor, trots att jag tyngs av många svårigheter. Min förmåga att konsultera min egen kunskap utifrån mina egna erfarenheter av vad som hjälper och vad som inte gör det.

Andras ansvar – Eget ansvar

Att arbeta med att upptäcka mer och mer av mig själv, min sjukdom och dess påverkan, mina relationer och mina roller i livet. Det handlar om att förstå den påverkan sjukdomen har på mitt liv och mina relationer och att skapa någon form av mening med de erfarenheter jag gjort. Det handlar om förmågan att renodla det arbete som hjälper mig att må bra och göra mindre av de saker som gör att jag mår dåligt. Upptäckten att jag trots mina svårigheter kan finna ett syfte och en mening med mitt liv.

Andras kunskap – Egen upptäckt

Att arbeta med att upptäcka mer och mer av mig själv, min sjukdom och dess påverkan, mina relationer och mina roller i livet. Det handlar om att förstå den påverkan sjukdomen har på mitt liv och mina relationer och att skapa någon form av mening med de erfarenheter jag gjort. Det handlar om förmågan att renodla det arbete som hjälper mig att må bra och göra mindre av de saker som gör att jag mår dåligt.
Upptäckten att jag trots mina svårigheter kan finna ett syfte och en mening med mitt liv.

Utan sammanhang – I ett sammanhang

Att arbeta med att vara i kontakt och att skapa nya kontakter med människor. Förmågan att lita på någon annan och att själv bidra till de relationer jag uppskattar. Resan att röra sig bort från rollen som patient inom vården, trots att jag vid olika tillfällen upplever besvär och kan behöva stöd. Att arbeta på min förmåga att övervinna stigmatiserande självtvivel så att jag kan leva som en medborgare med värdighet.


VÅRT HETA TIPS JUST NU!

  • Återhämtningsguiden som mobilapplikation
  • Återhämtningstiden i broschyrformat


Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt finns nu att ladda ner från AppStore och GogglePlay. Den är uppdelad i fyra delar och innehåller även verktyg för dig för att hjälpa dig i din återhämtning. Läs mer här. Appen är skapad av NSPH Skåne.
Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt
är ett material framtaget av bland annat NSPH Skåne i samverkan med Psykiatri Skåne m.fl. Den är till för dig som mår dåligt och är skriven av personer mer egen erfarenhet av återhämtning. Den innehåller bl.a berättelser om återhämtning, vart du kan söka stöd samt vad som har varit till hjälp för andra som har mått dåligt.

  • Återhämtningstiden för dig som mår dåligt
  • Återhämtningstiden för dig inom heldygnsvården

Under vintern 2018/2019 kommer Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt även att lanseras som mobilapplikation. 

Läs mer om Återhämtningsguiden  här.

Du kan beställa guiden genom att kontakta Linda Nordström  , 0732 – 32 57 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *