Till följd av Covid-19 håller vi inga fysiska studiecirklar på obestämd tid!


Vi rekommenderar således ett besök på NSPH:s hemsida (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa) där det går att beställa studiecirkelmaterial för att i eget regi hålla i en studiecirkel.

Studera tillsammans är roligt och lärorikt – oberoende av om man är en grupp på 20 personer eller 3 personer. En studiecirkel ger möjlighet till kunskaps – och erfarenhetsutbyte i en tryggare form då antalet ofta är färre än i en större kursgrupp. Här får alla möjlighet att komma till tals. 

Boka studiecirkel

 


Studiecirklar

– en möjlighet för personlig utveckling i mindre grupper 

I mindre grupper finns det möjlighet att finns det möjlighet att få verktyg som lär oss att komma närmare inpå oss själva men också en ökad förståelse för andra.

Studiecirklarna som erbjuds hos TÖRNSTRÖM:s Återhämtningskonsult riktar sig främst för kompetensutveckling för brukare och kan därmed beställas in till verksamheter och föreningar.

Följande studiecirklar finns