Några gånger per termin bjuder återhämtningskonsulten Jouanita Törnström in till öppna föreläsningar/kurser på olika håll i landet inom området psykisk (o)hälsa.
För mer information, vänligen kontakta Jouanita Törnström. Välkommen!

 


Cirkel 

Uppdragsgivare: 

Tid: 

Plats

Målgrupp

Pris

Sista anmälningsdag


Ur Innehåll
:

“Du kan rädda liv!”
En av fyra drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. På vår kurs i Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med inriktning vuxen, lär du dig hur du ska göra ifall någon i din närhet skulle drabbas.

Den psykiska ohälsan i samhället ökar såväl bland yngre som äldre. Utbildningen Första Hjälpen till Psykisk Hälsa vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om hur man hjälper sina medmänniskor vid psykiska kristillstånd. Det kan handla om personer du träffar på jobbet, i skolan, föreningen eller någon annanstans i vardagen.

Första Hjälpen programmet som studiecirkel innehåller fyra träffar. 

Kursen omfattar bland annat

  • de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna
  • tecken på olika slag av psykiskt lidande
  • vägledning för att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

En viktig del är hur vi känner igen och kan gripa in vid akuta kristillstånd som exempelvis självskadebeteende och självmordsnärhet.

Så här arbetar vi på kursen:

  • teori
  • gruppövningar
  • Första Hjälpens handlingsplan
  • film