(Även kallad Emotionell Instabil Personlighetsstörning)

BORDERLINE PERSONLIGHETSSTÖRNING ENLIGT DSM-IV*

Borderline personlighetsstörning enligt DSM IV karakteriseras av ett genomgående mönster av instabilitet i relationer med andra människor, i självbild och affekter, samt markerad impulsivitet med början i tidig vuxen ålder. Detta visar sig på olika sätt, varav minst fem av följande:

 • Gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller inbillade separationer. Observera: Självmords- eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5 räknas inte in här.
 • Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva relationer med andra människor som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering.
 • Uppvisar identitetsstörning: påtaglig och varaktig instabilitet i självbild och identitetskänsla.
 • Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för personen själv (t ex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning)
  Observera: Självmords och/- eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5 räknas inte in här.
 • Uppvisar upprepat självmordsbeteende med gester, hot eller självstympande handlingar
 • Affektiv instabilitet som kommer av en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av sinnesstämningen (t ex intensiv, episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar några timmar och endast i enstaka fall längre än några dagar).
 • Kronisk tomhetskänsla.
 • Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller svårighet att kontrollera ilska (t ex ofta förekommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål).
 • Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa symptom.

(*Diagnostic and statistical manual of disorders)

PROGNOS:

Studier visar att ca 75% av dem som få diagnosen borderline återhämtar sig


 

För mer information om Borderline (Emotionell Instabil personlighetsstörning)