SoLBehöver du stöd i din vardag?

Du har rätt till Stöd enligt socialtjänstlagen om du inte själv kan tillgodose dina behov, eller om du inte kan få de tillgodosedda på annat sätt.
Då har du rätt till stöd enligt socialtjänstlagen.

Exempel på detta stöd även kallat “bistånd” kan vara
Försörjningsstöd
Boendestöd
Kontaktperson
Ledsagning
Hemtjänst
Korttidsboende etc.

Kontakta din kommuns biståndshandläggare för ytterligare information
På din kommuns hemsida kan du även ladda ner blankett för att ansöka om
bistånd enligt socialtjänstlagen.


Övriga lagar
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Lagen om Psykiatrisk om Tvångsomhändertagande (LPT)