Visste Du detta om Återhämtning?

Återhämtningstjärna

 • Återhämtning är inte samma sak som att bli botad.
 • Återhämtning innebär att individen själv har makten till att bli bättre men gärna tillsammans med andra.
 • För att återhämta sig så måste personen har fattat ett beslut om att man vill förändra sin situation och vill få en förändring.
 • Det går inte att återhämta någon annan, utan det är ett mandat som åligger personen själv.
 • Det går inte heller att tvinga någon till återhämtning – personen måste vilja återhämta sig för att bli återhämtad.
 • Forskning visar att oberoende av diagnos så är faktorer till återhämtning väldigt likvärdiga.
 • Goda relationer är ett av de centrala begreppen i återhämtningen.
 • Återhämtning innebär att försöka, misslyckas och försöka igen för att kunna återhämta sig.
 • Studier visar att folk har återhämtar sig genom tider.
 • Det är aldrig försent att återhämta sig.
 • Den man minst tror återhämtar sig är kanske också den som verkligen gör det.
 • Man ska alltid utgå från att individen kan återhämta sig.
 • Människor i olika kulturer återhämtar sig.
 • Alla professioner är lika viktiga i en persons återhämtning. Det är inte yrkestiteln som är avgörande.
 • Återhämtning innebär att återfå hopp, makt över sitt liv och meningsfullhet vid sidan av eventuella symtom.
 • Om medicin används är rätt medicin och rätt dos oerhört viktigt i återhämtningen.
 • Man kan fortfarande äta medicin och ändå vara återhämtad.
 • Att inte se sig själv som sin diagnos utan att gå från patient identitet till person identitet kan bl.a vara ett tecken till att återhämtning är på gång.
 • En förutsättning för återhämtning är bl.a hopp, sysselsättning i någon form och att andra finns kvar för individen och ömsesidighet.

  Livets skola KÄLLBÄCK i Gävle

 • Ta del av artikeln i Gefle Dagblad om återhämtningsinriktade verksamheten Källbäck där unga människor får växa i sin takt.

“Meningen är att de boende ska känna att de har inflytande på riktigt.”

“Det ligger i återhämtningsbegreppet att man får vara med och utveckla. Att tycka att livet är trivsamt och att vilja förändra. Det är det enda vi kräver av dem som kommer hit. Att de vill förändra. Det kan vara små saker och de kan skifta mellan högt och lågt, säger Gunilla”.