Vem hjälper den som hjälper? Att vara anhörig kan ställa stora krav på vardagen. Känslor som vanmakt, kaos, oro, skuld och ilska är vanliga känslor. Långvarighet av dessa känslor kan leda till psykisk ohälsa.

Hos NSPH (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa) kan du läsa mer om Anhörigprojektet, ta del av föreningen Shedos anhörigutbildning och även läsa Socialstyrelsens direktiv kring anhörigstöd. Du hittar även här webbutbildningar, boktips eller så kan du dela med dig av din erfarenhet genom att skriva om dina erfarenheter ur anhörigperspektivet.