Våra värderingar och attityder styr vårt bemötande i högre grad än vad vi oftast tror. Kursen Bättre bemötande vänder sig till alla som träffar personer med psykisk ohälsa i arbetet eller i sin vardag. Föreläsningarna varvas med egna reflexioner och diskussioner, värderingsövningar och forumspel. Välkommen att boka kursen redan i dag!

 


  Ladda ner produktblad om kursen Bättre bemötande (pdf)

Boka föreläsning

 


Bättre bemötande

– Vilken roll spelar personalens bemötande för brukarens inflytande och återhämtning?

Kursen i Bättre bemötande ges av utbildare från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). TÖRNSTRÖM Återhämtningskonsult inom psykiatri har ett gediget samarbete med RSMH-utbildning och denna kurs sedan 2006. På RSMH-utbildning möter du alltid två kursledare, varav minst en med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Ur innehållet

  • Bemötandets betydelse för återhämtning från psykisk ohälsa.
  • Vad har vi för värderingar när det gäller bemötande?
  • Hur vill jag blir bemött? Föreläsning ur ett brukarperspektiv.
  • Hur kan vi bli bättre på bemötande?
  • Vi skulpterar bättre bemötande.
  • Forumspel på temat bättre bemötande.

Målgrupp

För dig som träffar människor med psykisk ohälsa i din vardag eller i ditt arbete.

Utbildningens längd

Utbildningen finns på en dag.

Utbildare

Kursledare från RSMH-utbildning med gedigen erfarenhet i att leda grupper inom området.

Hålltider

09:00 Samling, presentation och kursstart
10.00 Kaffe
12.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning 

Pris för öppen kurs hos RSMH

2.250 kr per person inklusive intyg, för- och eftermiddagsfika samt lunch.

 

Boka kursen Bättre bemötande

För mer information, offertförfrågan och bokning, kontakta RSMH-utbildningsadministratör
Jouanita Törnström.

E-post: jouanita.tornstrom@rsmh.se (Vi nås lättast på mejlen.)
Ring eller smsa: +46 (0)76 – 311 94 35.

[contact-form-7 id=”5330″ title=”Kontaktformulär_RSMH”]

Ladda ner RSMH:s kursbroschyr 

 

Kursutvärderingar

Kursernas utvärderingar visar att trots långvarig yrkeserfarenhet kan kursdeltagare uttrycka sig förvånat kring sina egna attityder och värderingar. 


Så här tycker åhörarna

Alla blir stärkta och får bättre självkänsla om vi alla har ett bra bemötande.

Att möta olika yrkeskategorier och dela erfarenheter var jättenyttigt. Spännande att lyssna på en person med egen erfarenhet av att vara patient.

Rollspelet var det bästa – det får en att till i sitt egna bemötande mot människor.

Att kursledarna berättade om sina egna livshistorier på ett levande och ödmjukt vis.

Det bästa med kursen var att få rollspelen, att få lyssna på en verklighetshistoria. Det finns ingen utbildning som kan ge samma sak.

Belyst ytterligare hur viktigt det ör för oss med vårt bemötande. Hur sårbar situationen kan vara. En stor betydelse!