Inspelningsplats: Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala “Uppstartskonferens för Forum för Brukarinflytande”, 10 november 2015.