Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag, det vill säga en lag som innehåller mål och riktlinjer för all hälso- och sjukvård.

Den anger vilken vård som landstinget, kommunen och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda. Ett exempel är Vårdgarantin som är inskriven i hälso- och sjukvårdslagen.

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar också vilka åtgärder som medicinskt ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Läs mer om lagen här


Övriga lagar
Lagen om Psykiatrisk om Tvångsomhändertagande (LPT)
Stöd enligt socialtjänstlagen (SOL)