Forskning visar att ju mer inflytande och delaktighet en person har i sin egen vård och behandling, desto mer möjliggör du chansen till återhämtning för personen. Men vad kan då professionen göra och hur kan man öka brukarinflytandet i de olika verksamheterna? Välkommen att boka vår Empowerment-kurs redan i dag!

Empowerment-kurs


  Ladda ner produktblad om Brukarinflytande & Empowerment-kurs (PDF)

Boka kurs

Brukarinflytande/Empowerment

-Hur kan vi skapa en verksamhet med ökat brukarinflytande?

Kursen i Brukarinflytande/Empowerment hålls av utbildare från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och beställs och bokas via RSMH-utbildning. TÖRNSTRÖM Återhämtningskonsult inom psykiatri har ett gediget samarbete med RSMH-utbildning och denna kurs sedan flera år tillbaka. På RSMH-utbildning möter du alltid två kursledare, varav minst en med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Ur innehållet

  • Gemensam förståelse för ett begreppet Brukarinflytande/Empowerment.
  • Hur kan vi få brukarna mer delaktiga i verksamheten och i sina egna liv?
  • Förutsättningar för att brukarinflytande ska kunna stärkas.
  • Former för brukarinflytande.
  • Vi reflekterar över våra värderingar kring brukarinflytande.
  • Hur kan brukarinflytandet bli bättre på din arbetsplats?
  • Inflytandeverkstad – från idé till handling.

rsmh.se kan du läsa om kursinnehållet mer i detalj.

Målgrupp

För dig som träffar människor med psykisk ohälsa i ditt dagliga arbete.

Utbildningens längd

Utbildningen är en dag.

Utbildare

Kursledare från RSMH med lång erfarenhet i att leda grupper inom området.

Hålltider

09:00 Samling, presentation och kursstart
10.00 Kaffe
12.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Pris för öppen kurs hos RSMH

2 250 kr per person inklusive intyg, för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Boka kursen brukarinflytande / empowerment

För mer information, offertförfrågan och mer information, kontakta RSMH-utbildningsadministratörJouanita Törnström.

E-post: jouanita.tornstrom@rsmh.se (Vi nås lättast på mejlen.)
Ring eller smsa: +46 (0)76 – 311 94 35.

[contact-form-7 id=”5330″ title=”Kontaktformulär_RSMH”]

Ladda ner RSMH:s kursbroschyr

Denna kurs är ett samarbete med