Brukarstyrdinläggning

Vad menas med det?

Sedan en tid tillbaka har en del av patienter med diagnosen Borderline (Emotionell Instabil Personlighetsstörning) och tillhörande Norra Stockholms Psykiatri möjlighet att skriva in sig själv på avdelning inom heldygnsvårdens psykiatrin. Målet är att minska självdestruktivitet, stressbelastning och långvariga inläggningar.

Detta innebär att det finns tomma sängar på avdelningen som är till förfogande för just dessa patienter som på eget initiativ kan skriva in sig på vårdavdelningen under en kortare period oftast ett – tre dygn. Allt enligt överenskommelse mellan patienten och ansvarig personal.

Detta ökar även patientens eget ansvar, delaktighet och inflytande i sin egen vård. Patienten kan skriva in sig själv och behöver inte ha någon kontakt med ansvarig läkare för ett inskrivningssamtal.

 

Läs mer om Brukarstyrd inläggning inom Norra Stockholms Psykiatri här.