Det viktiga men ofta osynliga arbete du som anhörig till en person med psykisk ohälsa gör behöver värdesättas och stödjas för att du ska orka med och själv kunna leva ett gott liv. När du får avlastning, kunskap, vägledning och stöd i din roll kan det stöd du ger till din närstående utgöra ett av de allra viktigaste bidragen till återhämning. Välkommen att boka återhämtningskurs för anhöriga redan i dag!

Återhämtningskurs för anhöriga.


 Ladda ner produktblad om kurs om Återhämtningskurs för anhöriga (pdf)

Boka kurs

 


Sedan 1 juli 2009 har kommunerna fått ett tydligt ansvar för att stödja anhöriga. Man har sett att alla insatser som syftar till att underlätta anhörigas situation är goda investeringar, dels ekonomiskt, dels när det gäller att minska personligt lidande både för de anhöriga och för den som är sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Syftet

Kursen förmedlar vägledning och kunskap för att deltagaren ska få verktyg att kunna ge vägledning, kunskap och stöd vidare.

Ur innehållet

  • Vad hindrar och vad stödjer återhämtning?
  • Olika sätt att stödja.
  • Min roll som anhörig.
  • Expressed emotions.
  • Förhållningssätt och tips vid olika diagnoser/symptom.
  • Om att kunna behålla ett gott och hälsosamt liv som anhörig.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig både till anhöriga och till personer som möter/stödjer anhöriga i sitt arbete.  Målgruppen kan även vara anhöriga tillsammans med brukare.

Utbildningens längd

Utbildningen kan läggas på 3 timmar x 2 tillfällen.

Utbildare

Kursledare från RSMH-utbildning med lång erfarenhet i att leda grupper inom området. RSMH-utbildning har alltid två kursledare som är ansvariga för kurstillfällena.

Boka Återhämtningskurs för anhöriga

För bokning, prisuppgifter och mer information, kontakta RSMH-utbildningsadministratör
Jouanita Törnström.

E-post: jouanita.tornstrom@rsmh.se (Vi nås lättast på mejlen.)
Ring eller smsa: +46 (0)76 – 311 94 35.

[contact-form-7 id=”5330″ title=”Kontaktformulär_RSMH”]

Ladda ner RSMH:s kursbroschyr

Denna kurs är ett samarbete med