Här finns lite information och ide om att starta studiecirkel som te x en Anhöriggrupp. Hör dig för med en vuxenskola i din närhet, kanske har du möjlighet till detta även där du bor.

Visste du att Ert intresse kan bli studiecirkel? I Uppsala finns det möjlighet att utifrån ert intresse och delar av er verksamhet kan bli en studiecirkel på Studieförbundet Vuxenskolan. Har ni deltagare, ledare eller ett ämne som passar bra, så hjälper Studieförbundet vuxenskolan gärna till. Genom dem kan ni få hjälp med utbildningar, studiematerial och administration. “Kanske att vi kan ordna den ledare ni behöver.” Studieförbundet Vuxenskolan är alltid öppna för förslag till cirkelämnen. Som motprestation behöver ni lämna in en undertecknad deltagarlista när cirkeln avslutas.

För att starta en studiecirkel gäller bl.a följande:

  • att ni är minst 3 deltager så ni är en grupp som kan samtala
  • att ni träffas minst 3 gånger så ni får minst två tillfällen till reflektion mellan träffarna
  • att ni träffas minst 9 studietimmar (45 min) sp ni hinner med något

Ni bör kontakta Studieförbundet Vuxenskolan innan ni börjar, för att prata om hur ni kan samarbeta och vad ni kan rapportera.

Kunskapskvällar för föreningar – varje termin erbjuds SV Uppsala län också kunskapskvällar för våra samverkande föreningar. När de planerar dessa utbildningar försöker de fånga in vilka behov som finns, så hör av dig om du har några förslag.