Journalister –  en tillgång till att sprida budskapet “Återhämtning är möjligt”!

Jag ställer upp GRATIS* på intervjuver – men vill ta del av det insamlade materialet innan tryckning/sändning och att jag gärna får minst ett eget exemplar av intervjun.

Men Ni får gärna skänka en liten gåva till organisationen BRIS (Barnens Rätt i Samhället) alt. till Föreningen Shedo Self Harm and Eating Disorders Organisation) som är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper www.shedo.org

*Resekostnad kan dock tillkomma.