Kultur på recept är en arbetslivsinriktad rehabilitering för den som har eller är i riskzonen för stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller långvarig diffus smärta.
Under tio veckor under hösten 2016 så provades detta på några verksamheter som genomfördes vid vårdcentralerna i Örsundsbro och Gottsunda i Uppland. Där kom alltså vissa patienter, som riskerade att bli sjukskrivna, att erbjudas kultur på recept.

Genom att lyfta in kulturen i vården och låta kulturaktiviteter bli en del av den behandling som läkare kan skriva ut till sina patienter förbättras sjukvårdens rehabiliterande arbete. Framgångsrika försök med kultur på recept i vården även i Helsingborg och Stockholm förtjänar att spridas vidare till resten av landet.

Deltagarna träffas för att till exempel lyssna på musik eller pröva på att musicera, dansa och filma tillsammans med pedagoger som åker ut till respektive område. Vid ett tillfälle ges möjlighet att slöjda på olika sätt. I programmet ingår också ett besök på en dansföreställning på konserthuset i stan eller liknande.

– Jag tror på det här. Om man tittar på den forskning som gjorts så visar den att välbefinnandet och den upplevda hälsan har ökat genom kultur på recept, även om det inte gäller alla deltagare, säger Pia-Marit Ekström. Läs mer på vårdfokus om kultur på recept.


Läs även om:

Aktivitet – en väg till hälsa
Kultur på recept, Region Skåne 2020
Fysisk aktivitet på recept