Med rätt stöd, rätt hjälp och egen kraft så är återhämtning från psykisk ohälsa möjligt. Men vad innebär återhämtning? Och hur kan stödja någon till återhämtning från psykisk ohälsa? Och kan man skapa återhämtningsinriktade verksamheter?


 Ladda ner produktblad om kursen om Återhämtning (pdf)

Boka kurs

 


Återhämtningsinriktat förhållningssätt

‐ ett förhållningssätt som främjar psykisk hälsa

Kursen i Återhämtningsinriktat förhållningssätt hålls utav utbildare från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och beställs och bokas via RSMH-utbildning. TÖRNSTRÖM Återhämtningskonsult inom psykiatri har ett gediget samarbete med RSMH-utbildning sedan flera år tillbaka där Jouanita även jobbar som utbildare och på deltid även som utbildnings-administratör. På RSMH-utbildning möter du alltid två kursledare varav minst en med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. 

Återhämtningsinriktat förhållningssätt är ett synsätt som främjar psykisk hälsa. Den professionelle arbetar tillsammans med individen genom att undersöka vad i individens liv som kan främja återhämtning. Om återhämtningsprocessen ska gå framåt behöver personalen bli medveten om betydelsen av sin roll som stöd. Om inte, riskerar förhållandet mellan personal och brukare att konservera beroendet. 

Vad är det då som hjälper? Och hur kan vi skapa en återhämtningsinriktad verksamhet?

Återhämtningsutbildningen utgår från erfarenhetsbaserat perspektiv. Brukarnas erfarenheter av återhämtning lyfts fram, bl.a. genom aktuell forskning inom området. Kursen innebär fördjupning i vad som stödjer och vad som hindrar återhämtning.

Syfte

Brukares berättelser av sin återhämtning lyfter fram delvis andra aspekter än det som vården traditionellt fokuserar på. Ett viktigt syfte med utbildningen är att ge kursdeltagarna möjlighet att reflektera över och granska sitt eget arbete utifrån detta erfarenhetsbaserade perspektiv.

RSMH:s utbildning bygger på erfarenheter från Australien. Materialet har översatts och därefter anpassats till svenska förhållanden. 

Ur innehållet

  • Definitioner av begreppet återhämtning
  • Erfarenheter från personer med psykisk ohälsa
  • Vi utforska våra värderingar och föreställningar kring återhämtning
  • Aktuell forskning kring återhämtning 
  • Återhämtningsprocessen
  • Återhämtningsinriktade verktyg och metoder
  • Mitt ansvar som professionell medarbetare
  • Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

En berättelse av en person med egen erfarenhet som berättar om sin egen återhämtningsprocess och om sitt liv är en utgångspunkt för förståelsen av vikten till kunskapen om återhämtning under utbildningen.

Målgrupp

Baspersonal, chefer och arbetsledare inom socialpsykiatrin & landsting samt för myndighetspersonal från t.ex. försäkringskassa och arbetsförmedling som i sitt dagliga arbete möter personer med psykisk ohälsa.

Utbildningslängd

Utbildningen finns på 1 och 2.5 dagar. Vi har även Inspirationsföreläsning om återhämtning på 3 timmar.

Utbildare

Kursledare från RSMH-utbildning med gedigen erfarenhet i att leda grupper inom området. RSMH-utbildning har alltid 2 kursledare som är ansvariga för kursdagen.

Hålltider

09:00 Samling, presentation och kursstart
10.00 Kaffe
12.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Pris för öppen kurs hos RSMH

2.250 kr inklusive intyg,  för- och eftermiddagsfika och lunch

BOKA KURSEN om återhämtning

För bokning, prisuppgifter och mer information, 
kontakta Utbildningsadministratör RSMH-utbildningsadministratör
Jouanita Törnström

E-post: jouanita.tornstrom@rsmh.se (Vi nås lättast på mejlen.)
Ring eller smsa: +46 (0)76 – 311 94 35

[contact-form-7 id=”5330″ title=”Kontaktformulär_RSMH”]
Här kan du ladda ner RSMH:s kursbroschyr 
som består av två delar för utskrift och spridning.

Denna kurs är ett samarbete med 

Så här tycker åhörarna

Fått ökad förståelse för att våga släppa taget och låta patienten ta rodret – eget ansvar.

Det är inspirerande att få höra om att det är så många som återhämtar sig.

Jag var illamående i morse, var så utbildningstrött och ville inte gå hit. Men nu är jag jättenöjd.
Det var den bästa utbildningen på länge.

I helhet en väldigt intressant kurs. Kul var också att det inte bara var föreläsning utan av vi fick delta på ett helt nytt sätt.

Hoppas och tror att samarbetet mellan kommun och landsting kan bli ännu bättre. Det kan de flesta ha nytta av, både personal och brukare/patienter.