Ta del av trailern "Våga säga Ja till livet - om att övervinna borderline". Se hela föreläsningen online som du beställer här på hemsidan.

Lite intressant fakta om TÖRNSTRÖM:s
> 325
Föreläsningar
> 30
Kurser i Första Hjälpen till Psykisk Hälsa
> 2000
Sålda böcker
99 %
Positiv feedback
Vi erbjuder onlineföreläsningar inom psykisk ohälsa

Välkommen till TÖRNSTRÖM:s Återhämtningskonsult inom psykiatri!

Ja, det går att återhämta sig från borderline, ångest, depression och ätstörning. Återhämtningskonsulten Jouanita Törnström är en mycket uppskattad och populär föreläsare/kursledare sedan 2006. Jouanita har rest land och riket runt genom åren för att utbilda över 20K professionella (vårdpersonal, chefer, myndighetspersoner) samt närstående och brukare etc. med huvudsakliga budskapen: “Det går att återhämta sig ifrån psykisk ohälsa” och “Ge aldrig upp”.  Jouanita använder sig utav sin egna erfarenhet av diagnoserna och att vara patient inom Uppsalas psykiatri i sina föreläsningar, men också i kursutbildningarna. Fokuset i utbildningarna ligger helt på vikten av bra bemötande och dess betydelse för patienten/brukaren samt vad säger vetenskapen kring återhämtning från psykisk ohälsa? Just nu går det inte att boka Jouanita som föreläsare på plats däremot erbjuder Jouanita sina online föreläsningar här på hemsidan som är inspelad i en studio i Uppsala. Återhämtning från psykisk ohälsa föråldras aldrig och är alltid en central del i vår personliga hälsa oberoende av om ohälsan innebär en diagnos, funktionsnedsättning eller en väldigt stressad tillvaro. På hemsidan hittar du även information i informationsportalen och från vår webbshop kan du beställa Törnströms böcker, T-sandcit armbanden “Ge aldrig upp!”, samt armband för ADHD och Autismspektrum.
Väl mött!


Boktips om Borderline & Återhämtning

Beställ båda böckerna till ett paketpris

Ansiktet bakom masken – om att vara borderline Våga säga Ja till livet – om att övervinna borderline

TÖRNSTRÖM:s Bloggen