Personer återhämtar sig från psykisk ohälsa, det vet man. Och det har man gjort i alla tider. Men det är nu på 1900-talet som man har statistik på just återhämtning från olika diagnoser. Här nedan visas en del statistiska siffror på några psykiatriska diagnoser från olika källor.

Återhämtningstjärna

  • Borderline personlighetsstörning

75% av de som får diagnosen borderline uppfyller inte kriterierna ca. 15 år senare efter ställd diagnos. (Källa: T. Silfving et al – Farliga relationer? om borderline, 2001)

Enligt en rapport som finns på Svenska psykiatriska föreningen så är prognosen i de flesta fall god. Och en nyligen publiserad studie år 2006 rapporterar att majoriteten av de individer som har diagnosen Borderline personlighetsstörning som prospektiv och som följts var i remission vid uppföljning 6 år senare”. (Källa: Svenska psykiatriska föreningen, 2006)

30-årsuppföljningar av borderline visar att många har inga eller få symtom efter 40 års ålder (Källa:  Aktuellt om Vetenskap & Hälsa, ST-läkare S. Westling i psykiatrin vid Skånes univ. Sjukhus i Lund, 2010)

 

  • Flera studier visar att det finns en 60% återhämtningsgrad för schizofreni, 80% för bipolär sjukdom, 65-80% för egentlig depression. (Källa: En studie från National Association for Mental Health)