Var en bra vän och medmänniska

 

från (H)järnkoll – För ett friskare Sverige.

De allra flesta känner någon som har problem med sin psykiska hälsa. Ofta blir vi osäkra när någon mår psykiskt dåligt. Vi blir kanske rädda för att säga eller göra fel saker. Men det viktigaste du kan göra som medmänniska är att visa att du bryr dig. Vid akuta situationer och när det är fara för personens liv ring 112.

Bemötande
Här är 17 råd som kan viktiga att känna till i bemötande:

 1. Våga Fråga! Visa att du bryr dig och att du har tid för honom eller henne.
 2. Ha ett genuint intresse för den du möter –visa att du verkligen bryr dig. 
 3. Jobba för att skapa en god relation –kom ihåg det tar tid att bygga goda relationer men det går på nolltid att rasera en sådan
 4. Lyssna utan att ge råd. Om personen som mår dåligt vill prata om sina problem är det viktigt att du tar dig tid att lyssna. Försök att vara helt närvarande. Undvik att prata om dina egna problem och känslor. Öppna frågor gör det lättare för personen att berätta. Ge din syn på saken, men undvik att ge råd. Låt personen finna sina egna svar.
 5. Uppskatta personen. Han eller hon är inte sin diagnos se individen. Ge beröm och berätta allt det positiva du ser hos personen. Lägg större fokus på det som fungerar. Lyft individens positiva egenskaper, talanger, intressen, förmågor och ta hjälp av dem.
 6. Se de små stegen till positiv förändring och prata om dem
 7. Visa att du finns – håll kontakten. Ofta kan det kännas svårt för den som mår psykiskt dåligt att prata om sina känslor. Visa att du finns till hands när och om han eller hon önskar att prata.
 8. Ha tålamod – ge aldrig upp. Undvik att be personen att ta sig samman, rycka upp sig, eller skärpa sig. Känslorna och tankarna kan verka irrationella för dig, men för henne eller honom är de äkta och verkliga.
 9. Säg att du gärna hjälper till. Det är inte lätt att ta hjälp när man mår dåligt. Att svara på frågan ”får jag hjälpa dig” blir oftast svårt. Träng dig på istället och visa att du finns till hands.
 10. Snåla inte med beröm och uppmuntran men tänk före innan du säger det så att det inte blir en förminskning eller ett nedlåtande. Uppmuntra och beröm behöver alla du kanske är den enda som individen har i sitt närhet som den får uppskattning av. Och vem vill inte känna uppskattning framför allt när vi mår dåligt?
 11. Var positiv och ingjut hopp. Berätta att de allra flesta av de som mår psykiskt dåligt återhämtar sig. Det finns ingen grund till att tro att de psykiska problemen kommer att vara för alltid. Stå för hoppet –var ett ställföreträdande hoppbärare i alla lägen. Ge aldrig upp någon. Alla har en chans till någon form av återhämtning eller förändring om än så liten. Det finns inga hopplösa fall.
 12. Gör roliga saker. Uppmuntra till att göra roliga saker. Det ger den som mår psykiskt dåligt möjligheten att tänka på något annat. Om personen säger nej, bjud in igen.
 13. Hjälp till att bena ut problemen. När man mår psykiskt dåligt är det lätt att se alla problem hopa sig. Hjälp din vän genom att fokusera på ett problem i taget.
 14. Uppmuntra att ta professionell hjälp. Exempelvis kan hon eller han ta kontakt med sin läkare på vårdcentralen eller annan läkare inom den psykiatriska vården. Du kan också själv ta kontakt för att få vidare råd om hur du bäst kan hjälpa. 
 15. Stöd personen att söka andra hjälpresurser – som t ex hjälplinjer och föreningar. 
 16. Ge en kram eller lägg en hand på ens axel när det är okej.
 17. Ta hand om dig själv. Det är lätt att känna sig oumbärlig. Kom ihåg att personen som mår psykiskt dåligt har ett ansvar för sig själv. Om du upplever att du som närstående eller anhörig får det svårt sök då själv stöd och hjälp.

  VILL DU VETA MER VAD DU KAN GÖRA för att förändra vår samhällsbild om psykisk ohälsa?

Läs mer på Hjärnkolls webbplats – redan idag.


HINDER ATT SÖKA ELLER VILJA TA EMOT HJÄLP

hinder

Ibland kan det vara så att den man försöker hjälpa eller stödjer inte upplevs verka vilja ta emot någon hjälp. Oftast finns det dock en orsak till detta. Det är viktigt att försöka ta reda på vad det kan bero på och vad du som närstående kan göra då? Kom i håg det finns inga klockrena svar, men här följer några punkter att fundera över.

Exempel på hinder kan vara:

 • Skam – man kanske skäms över att må psykiskt dåligt. Det kan ha att göra med att det är tabubelagt.
 • Stigmatisering i samhället.
 • Tidigare erfarenheter av negativt bemötande
 • Man förstår inte själv att man är sjuk och kanske behöver hjälp
 • Man vet inte vart man kan söka hjälp
 • Rädsla – psykiskt ohälsa kanske upplevs skrämmande för den som mår dåligt och kanske även från omgivningen m.m.

ros

Och vad kan du göra som närstående/anhörig när dessa hinder finns?

  • Fortsätt att uppmuntra personen att söka professionell hjälp. Undvik tjat
  • Ta reda på om det finns speciella orsaker, t.ex. oro över kostnader, att bli inlagd på sjukhus eller tidigare dåliga erfarenheter av att söka hjälp
  • Informera personen att möjligheten att må bättre är större om han/hon vill ta emot hjälp. “Ingen ska behöva må så dåligt som du mår”.
  • Informera om bra hemsidor, hjälplinjer, böcker eller broschyrer som kan ge bra och värdefull information och som berättar att hjälp kan löna sig
  • Om inte personen vill prata med dig just nu. Tala om att du finns där när han/hon är redo eller hjälp honom/henne till att komma i kontakt med någon annan som han/hon kanske också känner förtroende för. Du kan också återkomma och då fråga hur det har gått och hur han/hon mår vid det tillfället
  • Försök att inte vara kritisk eftersom det kan påverka er framtida kontakt.
  • Om personens symtom förvärras under kontakten kan det vara nödvändigt att du söker hjälp för personen mot hans eller hennes vilja
  • Glöm ej att ta hand om dig själv också för att orka hjälpa och stötta

 Ett verktyg för återhämtning

På sidan Stödja någon till återhämtning får du mer information om vad just Du kan göra för att hjälpa och stötta någon till återhämtning.