Företaget TÖRNSTRÖM Återhämtningskonsult inom psykiatri erbjuder kurser och föreläsningar runt diagnosen borderline, ångest, depression och ätstörning. Fokus ligger på återhämtning och bemötande.

Törnström återhämtningskonsult inom psykiatri

Återhämtningskonsult med egen erfarenhet av borderline

Återhämtningskonsult  Jouanita Törnström är en välbokad utbildare med en grundutbildning som legitimerad sjuksköterska med inriktning medicin/kirurgi & psykiatri. Jouanita anordnar bl.a evidensbaserade kurser i Första Hjälpen till Psykisk Hälsa och föreläsningar sedan många år tillbaka med fokus i ämnena återhämtning och bemötande utifrån bl.a egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Jouanita samarbetar med flertalet andra kursledare/föreläsare och andra uppdragsgivare. Jouanita är själv sedan 2008 helt återhämtad från diagnoserna borderline, ångest, ätstörningar och depression och uppfyller numera inte kriterierna för dessa. Jouanita är således verkligen ett levande hopp som starkt kan intyga att återhämtning från psykisk ohälsa är fullt möjligt.

Kunskapsbank inom ämnet borderline

Företagets mål är också att sprida information/kunskap via Informationsportalen och dela med sig av den viktiga information som enligt vetenskapen stödjer möjligheten till återhämtning samt utifrån egen beprövad erfarenhet. Förutom föreläsningsverksamhet har Jouanita Törnström gett ut två böcker: Ansiktet bakom masken och Våga säga Ja till livet. Genom webbplatsen erbjuder hon förutom utbildning även till den som själv mår dåligt, till anhöriga samt till sjukvårdspersonal information, tips, råd och länkar.