Personal möts många gånger av olika etiska svårigheter i sitt arbete inom psykiatriska slutenvården. Utifrån Maud Nycanders film “Slutenvårdsavdelning” skapar vi möjligheten att lyfta upp och synliggöra olika temaområden som vi diskuterar tillsammans i mindre grupper och större grupper. Medverkande föreläsare är utbildade (H)järnkollsambassadörer.


Boka Etik Café

Ur innehållet

Följande teman som vi belyser är:

  • När det är dags för LPT
  • När patienten inte vill leva
  • När stämningen blir hotfull
  • När patienter hotar patienter
  • När beslutet ligger hos patienten
  • När maktförhållandet personal-patient ställs på sin spets
  • När patienten hotas av utvisning
  • När de anhöriga kommer in i bilden
  • När patienten behöver tröstas

I studiehandledningen finns förslag på nio olika teman med diskussionsfrågor. Varje tema är knutet till ett eller flera kapitel i filmen. Gemensamt bestämmer ni vilket eller vilka avsnitt som är särskilt intressanta och angelägna för er grupp. Vi, ambassadörer leder samtalen i grupper om högst 20 personer utifrån handledningens frågeställningar. Det är naturligtvis även möjligt att utveckla egna frågeställningar utifrån materialet.

Målgrupp

Etiska cafét riktar sig till dig som är verksam inom psykiatrin. Etikcafé ger en fördjupad kunskap som lever kvar och ger möjligheten till en mer jämställd relation och en bättre allians mellan personal och patient. En förutsättning för att erbjuda en psykiatrisk vård av god kvalitet även vid komplexa situationer som tvångsvård, suicidalitet, hot och våld.

Tid

3 timmar (inklusive paus)

Övrig information

Du som beställare ansvarar för inbjudan, lokal och andra praktiska arrangemang. Vi tillhandahåller film, studiehandledning. Utbildare Jouanita tillsammans med ytterligare en (H)järnkollambassadör ansvarar för  Etikcafét. Genom att bidra med egna erfarenheter av sluten- och/eller tvångsvård, skapar vi ambassadörer en förståelse och förändrar perspektiv.

Etik Cafén Slutenvårdsavdelning sker i samarbete med Föreningen (H)järnkoll Uppsala län.