kunskap-att-hamta-brukarmedverkan-for-en-battre-psykiatri”Alla lyssnar andäktigt när Hillevi Brändt och Jouanita Törnström berättar sina historier. Jouanitas berättelse är av betydligt färskare datum. Den handlar om ett övergivet och illa tilltufsat barn som i sin frustration avviker från normen och stämplas som borderline. Hennes tillvaro som patient är inte mindre dramatisk än Hillevis. Den innefattar både felmedicinering, självmordsförsök och personella övertramp. Men, paradoxalt nog, även en hyllning till framsteg på medicinens och diagnostikens område. Vid beskedet att en del av hennes psykiska besvär kan bero på underproduktiom av sköldkörtelhormon framstår borderlinediagnosen i en ny dager. Hon får kraft att ifrågasätta den, lämna det destruktiva bakom sig och ge livet en ny chans.”

(Utdrag ur; ”Kunskap att hämta-brukarmedverkan för en bättre psykiatri” av Hans Nordén).