ÖREBRO – läns landsting erbjuder “FAMILJEBAND” som är en färdighetskurs i DBT (Dialektisk beteendeterapi) för anhöriga att bättre kunna hantera sina egna reaktioner och beteenden i svåra situationer. Familjebandskursen är på kvällstid under 15 veckor och hålls en gång per termin. Både anhöriga till patienter inne i behandlingsprogrammet och anhöriga till personer med IPS som inte går DBT-behandling är välkomna att delta i kursen.