Bok:

“att finnas till för någon – berättelser om att vara anhörig” av Anna Jörgensdotters, 2013

IMG_4938

De som berättar i den här boken har det gemensamt att de tar hand om om någon i sin närhet som inte klarar sig utan hjälp. Författaren Anna Jörgensdotters har samtalat med anhöriga till dementa, äldre, unga med psykiska sjukdomar och barn som har förlorat en förälder. Utifrån samtalen är berättelserna skrivna. Syftet är att ge röst åt de anhöriga och dela deras berättelse om sin vardag, att ge andra möjlighet att känna igen sig och berätta att stöd finns att få. Boken är tillkommen på uppdrag av Uppsala Kommun Vård & bildning, Anhörigcentrum i Uppsala.

Finns att köpa på Anhörigcentrum i Uppsala.

“Farliga relationer? Om Borderline” av Thomas Silfving & Gunilla Nilsson, 2001

Farliga relationer

Hur är det att leva med en person som har personlighets- och relationsstörningen borderline? Hur beter man sig? Är ett gemensamt liv möjligt? Hur står man ut? Och hur kan man bryta en relation som upplevs som fullständigt omöjlig och till och med farlig? Var får man hjälp?
Det är i de anhörigas – framför allt partnerns – verklighet som författarna tar sin utgångspunkt. I detta perspektiv är Farliga relationer den första boken på svenska och behovet är stort!
I boken presenteras också strategier som professionella kan använda i arbetet med borderlinepersoner och deras anhöriga. Författarna visar även hur både terapeuter och anhöriga kan skapa förutsättningar för att bryta destruktiva beroendeförhållanden

Verkar dock vara helt slutsåld på diverse nätbokhandlar, men kan säkert lånas på bibliotek.

Studier att ta del av:

“A life tiptoeing: being a significant other to persons with borderline personality disorder” (Ekdahl m. fl. 2011)

Broschyr att ladda ner:

Anhörig – Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa (Klicka på länktexten nedan  för att ladda ner “Anhörigskrift” på 24-sidor)

NSPH:s arbetsgrupp för anhörigfrågor har tagit fram skriften “Anhörig – Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa”. Skriften vänder sig till anhöriga till någon som har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, oavsett ålder och relation.

Syftet är att bekräfta de viktiga insatser som anhöriga gör och lyfta fram deras egna behov. Skriften har tillkommit för att vara ett stöd i arbetsgruppens arbete med att driva på anhörigarbetet i kommuner och landsting. Den är utgiven i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och kampanjen (H)järnkoll.

anhörigskrift_framsida_b180px_webb

Anhörigskrift

Innehåll:

 • Ta hand om dig – du gör en viktig insats!
 • Ingen såg Idas behov
 • Vem har rätt att få stöd?
 • Hjälpen kan se olika ut
 • Fakta och stöd på webben
 • Så här gör Täby
 • De lär av varandra
 • Hänsyn på jobbet
 • Förväntningar på dig som anhörig
 • Du måste inte
 • Ta hand om dig
 • Ta äldres oro på allvar!
 • När sekretessen stänger ute
 • ADHD-center fångar upp hela familjen
 • Berätta om hur du har det
 • Om Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

Källa: www.nsph.se