Till följd av Covid-19 håller vi inga fysiska föreläsningar eller studiecirklar på obestämd tid!

Vi rekommenderar således att beställa våra online-föreläsningar samt ett besök på NSPH:s hemsida (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa) där det går att beställa studiecirkelmaterial för att i eget regi hålla i en studiecirkel.


 

Vi erbjuder kurser och föreläsningar utifrån egna erfarenheter av psykisk ohälsa, bemötande och återhämtning. Vår specialitet är borderline, depressioner och ätstörningar hos vuxna och ungdomar. Vi vänder oss till såväl vuxna som ungdomar, drabbade såväl som anhöriga och personal. 

Föreläsningar, kurser & studiecirklar