PÅ GRUND AV COVID-19 GÅR DET INTE ATT BOKA KURSER ELLER FÖRELÄSNINGAR HOS OSS TILLS VIDARE!

Vi erbjuder kurser och föreläsningar utifrån egna erfarenheter av psykisk ohälsa, bemötande och återhämtning. Vår specialitet är borderline, depressioner och ätstörningar hos vuxna och ungdomar. Vi vänder oss till såväl vuxna som ungdomar, drabbade såväl som anhöriga och personal. 

Föreläsningar, kurser & studiecirklar