Vill du också träffas regelbundet i mindre grupp (5-6 deltagare) och spela Coach Board Game tillsammans? Spelet får deltagarna att tänka, känna och fundera men även se över val, beslut, handling och konsekvens. Målgrupp är företag, organisationer, vuxna och gymnasielever. Välkommen att boka en studiecirkel med spelet som inte lämnar dig oberörd!

Boka studiecirkel

Coach Board Game (CBG) – Spelet för personlig utveckling

Coach Board Game har utvecklats som ett verktyg för att komma närmare inpå oss själva. Under spelets gång går vi tillsammans igenom en process som lär oss att identifiera känslor och känslouttryck på ett tryggt, roligt och spännande sätt. I studiecirkeln träffas vi i små grupper och arbetar med allt från teamwork till personligt ledarskap.

Insikt och personlig utveckling

Coach Board Game lämnar spår långt efter det att spelet är slut. Det ger deltagarna kunskap om processer som ständigt pågår i vårt undermedvetna och du kommer till insikt om dessa istället för att som tidigare reagera instinktivt i vissa situationer. Med hjälp av dessa insikter kan vi utvecklas till mer harmoniska, medvetna människor.

Det här vinner du på att spela Coach Board Game

Spelet är framtaget för företag, organisationer, gymnasieskolor och däröver, föreningar och andra som eftersträvar

  • ökad och förbättrad kommunikation
  • personlig utveckling och bättre självkänsla
  • starkare förankring i verkligheten
  • minskad konfliktbenägenhet
  • ökad förmåga och vilja till teamwork
  • minskad sjukfrånvaro
  • varje medarbetares insikt om att företagets / organisationens bästa är varje medarbetares bästa.

Kurslängd och antal deltagare

Antal träffar: Träffarna kan delas upp i åtta olika tillfällen, förslagsvis en gång i veckan, varannan vecka eller en gång i månaden. Första tillfället är ett presentations/introduktionstillfälle på cirka 1 timma som är kostnadsfritt (resekostnad tillkommer).
Tid: ca 3 h inkl. kortare paus
Gruppstorlek: En bra gruppstorlek är 5-8 deltagare

KOSTNADER OCH PLATS

Pris: 150 kr / person och per tillfälle (Är ni fler än fem personer be om en offert)
Plats: Du bestämmer!

Vid träffas utanför Örsundsbro tillkommer reseersättning.