Mindfulness

Mindfulness – medveten närvaro

Medveten närvaro minskar stress och oro och höjer medvetande i din vardag, genom att skapa bättre förståelse och balans i ditt liv.

Med Mindfullness lär du dig att VARA HÄR OCH NU! Du lär dig att uppleva nuet i stunden utan att tolka eller förvränga det du upplever, utan att se bakåt eller framåt… att bara vara här och nu genom att koncentrerat OBSERVERA dina tankar och sinnesintryck. Och det är genom att vara här och nu som vi också har en större möjlighet till att påverka en del av vår framtid.

Nyckeln till framgång med Mindfulness är att du lär dig släppa taget om ditt ego och lär dig ACCEPTERA allt som det är, att inte vara dömande men även inte vara slav under dina ofta automatiserade tanke- och känslomönster.

DU ÄR INTE DINA TANKAR, DU ÄR INTE DINA KÄNSLOR

Mindfulness används ofta i Kognitiv beteendeterapi, psykoterapi och har en stor del i den Dialektiska beteendeterapin.

Varför Mindfulness

Som människa har vi ofta en förmåga att inte leva fullt ut i vår vardag, och har ofta en tendens att se tillbaka och minnas det som varit, samt kanske även göra en eftertolkning av det som skett så det passar oss! Det kan vara positiva såväl som negativa känslor och tankar som vi tar med oss in i vårt dagliga liv. Eller så söker vi oss mot framtiden i förhoppning eller med oro: fantiserar om kärleken vi ska möta, huset vi ska köpa, arbetet som ska göra dig lycklig! Kanske resan till främmande länder, hälsan som ska komma till dig, eller tankar som att din nuvarande relation kommer att hålla, eller kommer du ha någon inkomst i huvudtaget? Kommer dina barn ha hälsa och få ett bra liv? Dessa funderingar kan sammantaget prägla vår vardag mer än vi tror. Men hur ofta lever vi här och nu i det som bara är?

Mindfulness bakgrund

Mindfulness har sitt ursprung i öst där den används som meditationsmetod och ingår i den buddistiska traditionen.

Det finns vetenskapliga studier som visar att Mindfulness hjälper för

 • Stress
 • Ångest
 • Depressioner
 • Utbrändhet
 • Kronisk smärta, exempelvis fibromyalgi
 • Höjt blodtryck
 • Ätstörningar
 • Alkohol och drogberoende

Mindfulness gör så att du:

 • Förhöjer din sinnenärvaro
 • Minskar din ilska
 • Minskar själviskheten, du bli mer kärleksfull
 • Ökar din glädje, du blir mer positiv
 • Ökar kreativiteten och flexibiliteten
 • Gör dig avslappnad, trygg och lugn
 • Gör dig mer effektiv
 • Gör klokare val
 • Förbättrar inlärningsförmågan
 • Förbättrar din självinsikt
 • Förbättrar sömnen
 • Förbättrar immunförsvaret
 • Förbättrar koncentrationsförmågan
 • Förbättrar tålamodet
 • Klarar utmaningar bättre

Här kan du läsa mer om Mindfulness

__________________________________________________________________

Målarbok för vuxna: KREATIVITET och MINDFULNESS finns bl.a på CDon.com

Målarbok för vuxna     Målarbok för vuxna2

Det finns något lugnande och avslappnande i att få arbeta fokuserat med att skapa något vackert.

Uttryck din kreativitet och finn inre ro och medveten närvaro genom att färglägga de detaljrika bilderna av växter
och djur i denna bok. Du behöver inga förkunskaper för att sätta igång, bara pennor i olika färg.

Känn inga krav – låt lusten styra din penna eller pensel. Du kommer snart att märka hur du påverkas positivt av
färgernas harmoni, hur du väcker din inneboende kreativitet och motverkar stress.