Bild1

Återhämtning är det individen upplever och jobbar för. Det är inte något som vård och omsorg kan göra åt individen. Personalens uppgift är däremot att stödja personen i sin resa till återhämtning.

Varje återhämtningsresa är unik. Det bästa sättet att ge stöd på vägen kommer därför att variera från person till person.

Det går inte att ge instruktioner för hur återhämtning kan stödjas steg för steg, eftersom det inte finns några allmängiltiga lösningar.

De flesta psykiatriska vårdverksamheter är organiserade för att möta den kliniska återhämtningens mål. Internationellt, i olika strategidokument gällande psykisk ohälsa, betonas allt mer en inriktning på personlig återhämtning.

Att stödja personlig återhämtning innebär att gå från att behandla sjukdom till att främja hälsa. Det behövs en förändring av tankesättet, där professionellas förklaringsmodeller blir en del av en ökad förståelse av personen.

Hur kan vi stödja en person återhämtning och skapa en återhämtningsinriktad verksamhet? I denna broschyr från Jönköping får du tips på 100 sätt att stödja återhämtning!
Väl värt att läsa och ta del av.

100_satt_att_stodja_AH_2014

Klicka på broschyrbilden ovan
och ladda ner filen som även
kan skrivas ut

 

Du vet väl att det finns studiecirklar som främjar en patient/brukares psykiska hälsa? Läs mer här om de olika studiecirklarna “Din egen berättelse”, “Coach Board Game”, “Livsmod – Livsglädje – Livsmening”, “Din egen makt”, “Med starkare röst” och “Din rätt”. Där hittar ni även studiecirkeln “Min återhämtningsplan” som är utgiven av IFS (Intresseföreningen Schizofreni)