VÅRD VID ALLVARLIG PSYKISK STÖRNING

NÖDVÄNDIGT MED TVÅNGSVÅRD I VISSA FALL

En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att bli vårdad mot sin vilja med så kallad psykiatrisk tvångsvård.

Det är ett stort ingrepp i integriteten att tvingas till vård, men ibland kan det vara nödvändigt om man till exempel är psykotisk och har självmordstankar, eller är farlig för andra människor. Då kan man behöva vård dygnet runt på ett sjukhus, så kallad sluten psykiatrisk tvångsvård.

Ibland kan man få vården inom det som kallas öppen psykiatri.

Om det är nödvändigt kan även barn och ungdomar vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård.

TVÅNGSVÅRD ÄR NOGA REGLERAT I LAG

Att tvingas till vård mot sin vilja är ett allvarligt ingrepp i integriteten och kan upplevas som mycket kränkande.

Därför är tvångsvård noga reglerat i lagen om psykiatrisk tvångsvård och andra författningar.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, är främst till för att skydda den som blivit svårt psykiskt sjuk.

Läs mer om lagen här och på 1177.se


Övriga lagar
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Stöd enligt socialtjänstlagen (SOL)