Här hittar du föreläsningar om borderline att boka.  All föreläsningstid är inklusive pauser och riktar sig till olika målgrupper och åldrar. För prisuppgifter och mer information, vänligen kontakta Jouanita Törnström. Varmt välkommen!

Föreläsningar om borderline. Jouanita Törnström, återhämtningskonsult. Foto: Allers.


 

Boka föreläsning

 


Föreläsningar om borderline och kombinerade föreläsningar

 

Specialanpassade föreläsningar om borderline

Önskar du en kortare eller längre föreläsning? Vill du att jag fördjupar föreläsningen inom bemötande, första kontakten med sluten vården, att bli intagen på LPT (lagen om psykiskt tvångsomhändertagande), öppenvårdskontakten, återhämtningen eller annat för ert speciella ändamål? Kontakta mig, så skräddarsyr jag min föreläsning.

 

Boka föreläsning om borderline

För bokning, offertförfrågan och mer information, kontakta Jouanita Törnström

E-post: info@aterhamtningskonsult.se (Vi nås lättast på mejlen.)
Telefon: 070 – 332 54 21 (telefonsvarare och sms)

Ditt namn

Din epost

Ämne

Ditt meddelandeÅterhämtningskonsults uppdrag

Jag medverkar gärna som återhämtningskonsult i fokusgrupper, diskussionsforum, paneler, intervjuer eller i liknande sammanhang rörande psykiatri & bemötande / återhämtning.

För att boka återhämtningskonsults uppdrag

Information & Bokning