Sjukvården ska kännetecknas av trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Du ska alltid bli bemött på ett värdigt och korrekt sätt. Alla ska få vård på lika villkor oavsett ålder, kön, social ställning och etnisk tillhörighet.

Vården är frivillig

Vården är frivillig och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med dig. Om du vill ha en särskild behandling kan du tala med din behandlande läkare. Bedömer läkaren att behandlingen är bra för dig, kan du få den. Men du kan inte kräva en viss behandling om din läkare inte anser att den är motiverad.
 
Du bestämmer själv om du vill avstå från eller avbryta en behandling. Det finns undantag vid psykiatrisk tvångsvård och vid isolering enligt smittskyddslagen. Om du väljer att avbryta en behandling, kan läkaren inte ta ansvar för om du skulle må sämre.

Följande har du rätt till