Akis logganLandstinget i Uppsala län på Akademiska sjukhuset erbjuder “Anhörighörnan Blå rummet” vid ingång 70.

 

“Anhörighörnan Blå rummet” är till för dig som bryr dig om och stödjer en patient på sjukhuset. Med anhörig menar vi inte bara den närmaste släkten utan du kan också vara en god vän, granne eller arbetskamrat. På plats i Anhörighörnan finns sjuksköterskan Vivi-Ann och volontären Anki med erfarenhet från Anhörigcentrum.

De finns där för att lyssna på dig. Du kanske har frågor som inte är besvarade, kontakter du behöver eller bara prata en stund. Du bestämmer. Ingen remiss, ingen tidsbokning, ingen journal. Det är bara att komma in och allt som sägs är mellan dig och den du möter. Tysthetslöfte råder.

Öppet: måndagar kl: 13.00 – 16.00

Vill du instället ringa så är telefonnumret 018 – 611 30 07

VARMT VÄLKOMMEN!