Samordnad Individuell Plan (SIP) är till för dig som får insatser från flera verksamheter samtidigt och från huvudmännen kommun och landsting oberoende av din ålder och din diagnos. SIP handlar om att säkerställa att  dina behov av stöd tillgodoses och samarbetet mellan huvudmännens verksamheter fungerar. Det unika med SIP är din egna delaktighet som ska ligga till grund för bra möten.

SIP är lagstadgat sedan 2010 och det är dina behov och önskemål som är det centrala i mötet.

SIP-processens sex steg

 1. Ärendet initieras
 2. Förberedelse inför mötet
 3. Inbjuds till möte
 4. Mötet
 5. Uppföljning
 6. Ev. nytt möte

Exempel på områden som kan vara aktuella att prata om i en SIP

 1. Hälsa (hjälpmedel, mediciner, omgivningsstöd m.m.)
 2. Boende
 3. Fritid
 4. Sysselsättning
 5. Sociala relationer (finns det barn som behöver uppmärksammas)

Vill du veta mer om SIP?
Kontakta oss gärna!


MER OM SIP

SIP-skola för nybörjare

Din rättighet till SIP

Här kan du läsa mer om SIP hos Uppdrag Psykisk Hälsa


Ladda ner Mötescirklar som verktyg för att skapa bra möten.

Dessa produktblad är utarbetat av Uppdrag Psykisk Hälsa.