Behöver du hjälp i mötet med myndigheter och vårdgivare? Personligt ombud stödjer personer med psykiska funktionshinder för att lättare kunna få en bra vardag och framför allt i mötet med myndigheter och andra vårdgivare. De jobbar för att hjälpa dig att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Läs mer om Personligt ombud och hur du tar kontakt med dem.

Deras tjänster är kostnadsfri och finns i många av landets alla kommuner.