Om

PEER Support är en metod som stödjer återhämtning och innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar blir professionellt verksamma som stödpersoner inom en verksamhet som ger vård, stöd eller rehabilitering. 

Detta har prövats under flera år i länder som USA, Holland och England med stor framgång.

Syftet

Syftet är att etablera PEER Support som en ny, kvalitetssäkrad yrkesroll inom vård och omsorg samt att öka kunskapen och medvetenheten om möjligheterna med PEER support.

Mål

Det långsiktiga målet är att PEER Support ska bli en naturlig del av den svenska sjuk- och hälsovården, och kunna erbjudas till brukare i olika faser av sina stöd- och vårdkontakter.

Forskning

Professor Julie Repper från universitetet of Nottingham – är en av världens mest framstående forskare inom PEER support och återhämtning från psykisk ohälsa. Här nedan kan du ta del av en föreläsning av professorn då hon deltog på ett seminarium anordnat av NSPH (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa) i Stockholm 2016.